Viktig informasjon angående kjøp av eiendom

Hvilke nasjonaliteter har tillatelse til å kjøpe eiendom?

Alle nasjonaliteter kan kjøpe eiendom i Tyrkia. Den eneste begrensing man har er at statsborgere fra naboland ikke kan kjøpe eiendom i fylkene som deres hjemland grenser mot (grekere kan ikke kjøpe ved den egeiske kyst, iranere kan ikke kjøpe i Van og Igdir etc). Det er begrensinger i visse områder (militære, historiske etc) og det er en begrensning på hvor stor eiendom man kan kjøpe (maks 300 mål).

Hvor lang tid tar det?

I områder hvor det bor mange utlendinger går prosessen meget hurtig.Det tar mellom to til tre dager å få det endelige tapu (skjøtet). Hvis man ønsker å kjøpe fra et område hvor det tidligere ikke har vært solgt eiendom til utlendinger kan det ta to-tre måneder da man må søke til militære myndigheter i Izmir for å sjekke at eiendommen ikke ligger i militær sone.

Hvordan foregår prosessen ved kjøp av bolig?

Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig skal man først underskrive en kjøpsavtale. Deretter tar vi deg meg til det lokale skattekontoret for å få et tyrkisk skattenummer i ditt navn. Når du har fått skattenummeret går vi til Notarius Publicus hvor du gir oss i Tyrkia Invest en fullmakt til å gjennomføre alle andre formaliteter i ditt navn.

Etter dette følger vi opp alle offisielle formaliteter i ditt navn. Så snart betaling av bolig er gjort søker vi til skjøtekontoret for å få skjøtet overført i ditt navn. Denne prosessen tar fra 1-3 dager. Etter at skjøtet er registrert i ditt navn overfører vi vann og elektrisitetsabonnement i ditt navn og sørger for at regninger blir automatisk betalt enten fra vår kundekonto eller fra din tyrkiske bankkonto. Vi sørger også for at leiligheten blir forsikret.

Hvis du ikke ønsker å gi en fullmakt kan du selv bli med oss rundt på alle de offentlige kontorer sammen med en autorisert tolk.

Må jeg være bofast eller ha en bosetningstillatelse for å kjøpe eiendom i Tyrkia?

Nei, du trenger ingen bosetningstillatelse for å kjøpe eiendom i Tyrkia. Dette trenger du kun hvis du vil bo i landet i mer enn tre måneder av gangen, eller hvis du ønsker å få installert telefon eller kjøpe en bil. Da er tre måneders visum ikke nok.

Hva må jeg kontrollere før jeg kjøper?

Kontroller at eiendommen ikke er belånt. Sjekk også at selger har legal rett til å selge eiendommen, og at de har et skjøte på denne eiendommen. Hvis du kjøper en bolig sjekk at denne boligen har ibrukssetningstillatelse (ISKAN) og ved kjøp av tomt er det viktig å sjekke hvorvidt området er et regulert område og hvilke byggeregler som gjelder for denne tomten.

Hvilke skatter og avgifter må jeg betale ved kjøp av eiendom?

Det er en rekke engangsskatter og avgifter :

4% av eiendommens offisielle verdi (frem til 31.03.2019 3%)

Andre engangsavgifter på skjøtekontoret ca 185 Euro

Fullmakt fra Notarius ca. 160 Euro

Elektrisitet: Tilkopling ca 150 Euro for ny måler og rundt 60 euro for overføring av eksisterende abonnement (engangsavgift )

Vann: Tilkopling ca. 80 euro for ny måler og rundt 20 euro for overføring av eksisterende abonnement.

Kan jeg ta utbyttet av salget med til Norge hvis jeg selger min eiendom?

Du har juridisk rett til å ta med utbyttet til Norge.

Hvordan er de faste utgifter i Tyrkia?

Årlig eiendomsskatt: 0.1% av eiendommens offisielle verdi (betales i mai måned)

Obligatorisk naturkatastrofeforsikring (DASK):  ca. 40 Euro (avhengig av størrelse på leiligheten)

Bruk av strøm: 0.10 Euro per Kwh (gjennomsnittspris per 01.02.2019). Det er ingen nettleie så man betaler ingenting i de perioder hvor man ikke bruker leiligheten

Bruk av vann:  ca. 0.50 euro per m3 (inkluderer renovasjonsavgift)

Internet: Fast innlagt internet koster fra 12 Euro per måned